Acceso Área Privada
Usuario o contraseña no válidos.
La contraseña tiene en cuenta las minúsculas y las mayúsculas.

Tanca
eslogan
ombra

Catalana de Farratges SL

Recomendar Imprimir
Captcha image

Descripción técnica de la empresa

Sector: Agroalimentario

Territorio: Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell

Número de trabajadores: 43

Datos de contacto:

Ctra. de Vallverd, s/n

25260 - Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell)

Tel. 973 718172 / Fax.

localizar en Google Maps

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA

 

Es tracta d’una Societat Limitada amb dos socis, que es dedica a la deshidratació i deshumificació de farratges, i la seva comercialització i totes les activitats derivades d’aquesta activitat i la construcció, administració i explotació de plantes de cogeneració.

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE

 

• Elaboració d’un pla estratègic de l’empresa on es defineixin la missió, visió i els valors de l’empresa, els objectius a curt i llarg termini de les diferents activitats i les prioritats que s’estableixen.
• Elaboració d’un document explicatiu dels diferents processos de producció.
• Elaboració de fitxes identificatives dels diferents productes amb les seves característiques.

• Elaboració un procediment del manteniment de les instal•lacions i equips.
• Elaboració d’un catàleg de bones pràctiques ambientals, en l’oficina i la conducció de camions i fer difusió del mateix als treballadors.
• Definir una mapa dels col•lectius amb qui interactuarà l’organització, amb les característiques principals de cadascun i la seva relació amb l’entitat.
• Conèixer les necessitats formatives del personal i facilitar la seva formació.

 

www.fagavi.com

 
<< Volver al listado
contacto
ombra

Gestión Sostenible Rural Copyright © 2010