Acceso Área Privada
Usuario o contraseña no válidos.
La contraseña tiene en cuenta las minúsculas y las mayúsculas.

Tanca
eslogan
ombra

Complements i Distribució de Pesatge (CODISPE), SL

Recomendar Imprimir
Captcha image

Descripción técnica de la empresa

Sector: Otros

Territorio: ADRI-NOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-oriental de Catalunya)

Número de trabajadores: 8

Datos de contacto:

Avda. Sta. Coloma, 36

17800 - Olot (Garrotxa)

Tel. 972262396 / Fax.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

 

L’empresa, actualment, treballa en base a dues línies de negoci. D’una banda, la venda d’elements industrials de pesatge i etiquetatge. I d’altra banda, el servei postvenda de reparació, manteniment i calibracions dels elements instal•lats. Actualment es treballa per obrir una nova línia de negoci destinada a l’enginyeria i fabricació d’elements de pesatge a mida i prototipatge (I+D).

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE

 

• Elaboració d’un sistema d’anàlisi de costos per línia de negoci que li permeti elaborar pressupostos ajustats a la realitat del cost dels productes i serveis oferts
• Elaboració d’una eina que reculli els diferents procediments que desenvolupa l’activitat (producció, enginyeria, administració...) en el format que es cregui més adequat (diagrama, mapa, manual, etc.)
• Actualitzar continguts i imatge de la pàgina web i crear el catàleg de productes i serveis
• Definició formal de la política ambiental de l’organització on s’inclogui un registre dels impactes ambientals de l’activitat i les possibles actuacions de futur
• Elaboració d’un pla de manteniment preventiu de les instal•lacions i equipaments. Establir periodicitat de les inspeccions, elements a revisar, responsables, normativa específica, etc.
• Elaborar un mètode de seguiment de les incidències detectades en les visites dels tècnics que permeti fer un seguiment per clients i que inclogui les accions correctores aplicades
• Redacció de la política de recursos humans de l’organització

 

 http://www.codispe.com/  

 
<< Volver al listado
contacto
ombra

Gestión Sostenible Rural Copyright © 2010