Acceso Área Privada
Usuario o contraseña no válidos.
La contraseña tiene en cuenta las minúsculas y las mayúsculas.

Tanca
eslogan
ombra

Empordàlia SCCL

Recomendar Imprimir
Captcha image

Descripción técnica de la empresa

Sector: Agroalimentario

Territorio: ADRI-NOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-oriental de Catalunya)

Número de trabajadores: 21

Datos de contacto:

Crta de Roses s/n

17494 - Pau (Alt Empordà)

Tel. 972 53 01 40 / Fax.

localizar en Google Maps

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA

Empordàlia SCCL és el resultat de la fusió, l’any 2005, de la Cooperativa Vitivinícola Alt Empordà SCCL de Vilajuïga i la Cooperativa agrícola de Pau i Roses SCCL, la primera fundada el 1947 i la segona el 1961.
Empordàlia elabora i comercialitza vins i olis emparats per la DO Empordà i la DOP Oli de l’Empordà de les collites dels seus socis.
Aposta per la millora continuada del producte i la qualitat per sobre de tot, constituint això un dels factors claus per aconseguir el caràcter definidor dels productes.

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE

 

. Definir l’estratègia de l’empresa: la missió, la visió i els valors de l’empresa, els objectius a curt i llarg termini de les diferents activitats i les prioritats que s’estableixin.
• Formar els membres del Consell Rector en gestió econòmica.
• Estudiar els costos exactes de cada producte i definir els marges comercials d’aquest.
• Elaboració d’un diagrama/mapa on es mostrin els procediments i les relacions que hi ha entre els diferents departaments de l’empresa.
• Redacció de la política ambiental, establir l’estratègia de l’empresa en la vessant ambiental: avaluació de la possibilitat d’utilitzar la gestió ambiental com a eina comercial i diferenciadora de l’empresa i dels seus productes. Informar a clients i proveïdors.
• Dissenyar un sistema per a la recollida interna de residus: residus a separar, ubicació dels contenidors, tipus de contenidors, senyalització i retolació.
• Redactar la política de contractació de l’empresa.
• Conèixer les necessitats formatives del personal i facilitar la seva formació.
• Definició d’un sistema d’avaluació ja sigui en el moment de la compra o mitjançant la pàgina web per conèixer la satisfacció dels clients.
• Adequar el funcionament de l’empresa en tot allò previst a la Llei de Protecció de dades 15/99 que li sigui d’aplicació.
• Definir els criteris que han de regular la selecció de proveïdors de matèries primeres i serveis i l’avaluació d’aquests.

 

Convocatoria 2012

 

• Asistir a una sesión formativa de marketing digital / marketing responsable.
• Conocer los objetivos de las asociaciones Wine in moderation y Wineries for climate protectionspara valorar la posibilidad de formar parte de ellas.
• Ampliar conocimientos sobre medidas de ahorro energético mediante la asistencia a una jornada formativa en materia ambiental.
• Diseñar la estructura de la web a nivel de contenido, apartados y diseño gráfico.
• Participar en el Taller de cooperación interempresarial Leader 2012 para crear sinergias con otros promotores beneficiarios de ayudas Leader.

 

http//www.empordalia.com

 
<< Volver al listado
ombra
 
Lupa
ombra
 
contacto
ombra

Gestión Sostenible Rural Copyright © 2010