Acceso Área Privada
Usuario o contraseña no válidos.
La contraseña tiene en cuenta las minúsculas y las mayúsculas.

Tanca
eslogan
ombra

La Casica de l'Obrador.

Recomendar Imprimir
Captcha image

Descripción técnica de la empresa

Sector: Otros

Territorio: ADRI-NOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-oriental de Catalunya)

Número de trabajadores: 1

Datos de contacto:

Maria del Mar Garcia Muñoz. Casica de l’Obrador s/n

17830 - Mieres (Garrotxa)

Tel. 93 422 52 90 / Fax.

localizar en Google Maps

Descripció de l'empresa

 

Centre de psicologia i psicoteràpies.

 

Principals actuacions de RSE

 

 • Elaborar la llista de productes i serveis necessaris per portar a terme l’activitat.
 •  Elaborar el llistat de possibles proveïdors del territori que donin resposta a les necessitats estudiades.
 • Definir el pla estratègic de l’empresa on es defineixi: la missió, la visió i els valors de l’empresa, els objectius a curt i llarg termini de les diferents activitats i les prioritats que s’estableixin.
 • Definir les diferents línies d’activitat econòmica del projecte empresarial
 • Implementar un sistema de gestió econòmica de les activitats (anàlisi cost-rendibilitat de l’activitat) que permeti fer un seguiment periòdic de l’evolució del projecte empresarial i així es puguin prendre decisions estratègiques.
 • Redactar i definir els processos de planificació i gestió pressupostària.
 • Dissenyar les eines de comunicació del projecte empresarial seguint una estratègia de màrqueting responsable per tal de donar a conèixer la qualitat del servei prestat.
 • Definir un codi de conducta com a eina de comunicació que reflecteixi el compromís de l’organització amb els seus valors més importants.
 • Creació d’una pàgina web per donar a conèixer l’empresa i els serveis que ofereix.
 • Redactar la política ambiental de l'empresa: establir l’estratègia en la vessant ambiental i avaluar la possibilitat d’utilitzar la gestió ambiental com a eina comercial i diferenciadora de l’empresa i dels seus productes.
 • Analitzar els possibles impactes ambientals de l’activitat.
 • Definir un mapa dels col•lectius amb qui interactua la promotora, amb les característiques de cadascú i la seva relació amb aquesta.
 •  Redactar la política de contractació de l’empresa en relació als col•laboradors i  contemplant la possibilitat d’haver d’incorporar més personal en un futur.
 • Estudiar les diferents accions de patrocini i acció social que podrà portar a terme la promotora.
 • Analitzar la possibilitat d’adherir-se a alguna entitat associativa (del sector o territorial): avantatges i inconvenients..
 • Analitzar la possible competència i marcar les pautes per oferir un producte diferenciador.
 
<< Volver al listado
ombra
 
Lupa
ombra
 
contacto
ombra

Gestión Sostenible Rural Copyright © 2010