Acceso Área Privada
Usuario o contraseña no válidos.
La contraseña tiene en cuenta las minúsculas y las mayúsculas.

Tanca
eslogan
ombra

Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit SCCL

Recomendar Imprimir
Captcha image

Descripción técnica de la empresa

Sector: Agroalimentario

Territorio: Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell

Número de trabajadores: 18

Datos de contacto:

Ctra. Lleida. 7

25240 - Linyola (Pla d'Urgell)

Tel. 973 575066 / Fax.

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA

 

La cooperativa del camp de Linyola va néixer l’any 1965, amb la finalitat bàsica i primordial de donar suport al desenvolupament econòmic i empresarial dels socis, contribuint al mateix temps al desenvolupament econòmic i social de l’entorn. Com a cooperativa agrícola, l’activitat empresarial es basa en l’oferta de productes i serveis per als socis i clients, de manera que els ajuden en el creixement econòmic i productiu de les seves empreses agrícoles i ramaderes i, alhora, i, com a conseqüència, contribueixen al desenvolupament econòmic i social del seu àmbit d’influència.

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE RSE

 

• Elaboració d’un pla estratègic de l’empresa on es defineixin la missió, visió i els valors de l’empresa, els objectius a curt i llarg termini de les diferents activitats i les prioritats que s’estableixen.

• Definir els processos de planificació i gestió pressupostària.
• Elaboració d’un pla per promoure el us responsable dels productes i serveis.
• Implementar un sistema de control de consums i per les diferents activitats de l’empresa.
• Elaboració d’un catàleg de bones pràctiques ambientals, en l’oficina i la conducció de camions i fer difusió del mateix.
• Sensibilitzar els treballadors en matèria de medi ambient, especialment en aquells temes relacionats amb el seu lloc de treball.
• Definir una mapa dels col•lectius amb qui interactua l’organització, amb les característiques principals de cadascun i la seva relació amb l’entitat.
• Establir un sistema que permeti al client valorar el servei i seguiment de queixes dels clients.

 
<< Volver al listado
contacto
ombra

Gestión Sostenible Rural Copyright © 2010