Acceso Área Privada
Usuario o contraseña no válidos.
La contraseña tiene en cuenta las minúsculas y las mayúsculas.

Tanca
eslogan
ombra

Productes Alimentaris Macau, S.L.

Recomendar Imprimir
Captcha image

Descripción técnica de la empresa

Sector: Agroalimentario

Territorio: ADRI-NOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-oriental de Catalunya)

Número de trabajadores: 5

Datos de contacto:

C/ La Font, 1

17495 - Palau Saverdera (Alt Empordà)

Tel. 972 53 08 50 / Fax.

localizar en Google Maps

Descripció de l'empresa

Empresa elaboradora de salses i condiments que neix l’any 2002 sota la fórmula de CB. No obstant a l’abril del 2008 fa el salt cap a SL. Aquesta empresa fabrica salses sota la marca Can Carriot, però també elabora per marques blanques de grans distribuïdors. El seu producte principal és l’allioli i els olis aromatitzats. Estan treballant en una futura línia de precuinats, per tal de diversificar la seva oferta. I aposten per la innovació culinària per diferenciar-se de la competència. Potenciar la marca pròpia: productes amb una imatge definida, accions comercials concretes, etc.

 

Principals actuacions de RSE


• Definir el pla estratègic de l’empresa on es defineixi: la missió i la visió de l’empresa, els objectius a curt i llarg termini de les diferents activitats i les prioritats que s’estableixin.
• Portar al dia la gestió econòmica de l’empresa. Compartir les tasques de la gestió econòmica de l’empresa entre tots els socis.
• Estudiar la possibilitat d’obtenir una marca de qualitat certificada.
• Elaborar el manual de procediments corresponent.
• Actualitzar la pàgina web i el catàleg de productes amb els nous productes que es volen oferir al mercat (precuinats).
• Estudiar la possibilitat de venta on-line.
• Estudiar la repercussió de la publicitat a efectes de gestió empresarial.
• Assignar recursos a la innovació.
• Redacció de la política ambiental, establir l’estratègia de l’empresa en la vessant ambiental: avaluació de la possibilitat d’utilitzar la gestió ambiental com a eina comercial i diferenciadora de l’empresa i dels seus productes. Informar a clients i proveïdors.
• Incorporar un control sistemàtic dels impactes ambientals de l’activitat.
• Implementar un sistema per controlar els consums per unitat de producció.
• Elaborar un procediment de manteniment de les instal•lacions i equips.
• Col•laboració amb alguna entitat del territori que tingui com a objectius la conservació de l’entorn.
• Regular la possible participació de les persones treballadores en el si de l’empresa.
• Redactar la política de contractació de l’empresa.
• Conèixer les necessitats formatives del personal i facilitar la seva formació.
• Adherir-se a alguna entitat associativa (del sector o territorial).
• Anàlisis del client. Definir i identificar el consumidor final. Elaborar un pla d’acció.
• Definició d’un qüestionari ja sigui en el moment de la compra o mitjançant la pàgina web per assegurar a les persones la fiabilitat i qualitat dels seus productes.

 

ACTUACIONES AÑO 2013

• Traducir la página web.
• Diseñar las etiquetas para los nuevos productos.
• Calcular la huella de carbono de la empresa.
• Actualizar la memoria de sostenibilidad y redactar la correspondiente al ejercicio 2012-2013.
• Identificar las tareas que debe realizar el / la nuevo / a trabajador / ay dar respuesta a esta demanda de empleo.

 

www.casacarriot.com

 
<< Volver al listado
ombra
 
Lupa
ombra
 
contacto
ombra

Gestión Sostenible Rural Copyright © 2010