Acceso Área Privada
Usuario o contraseña no válidos.
La contraseña tiene en cuenta las minúsculas y las mayúsculas.

Tanca
eslogan
ombra

Visual 13 Comunicació Audiovisual

Recomendar Imprimir
Captcha image

Descripción técnica de la empresa

Sector: Otros

Territorio: ADRI-NOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-oriental de Catalunya)

Número de trabajadores: 3

Datos de contacto:

C/ Topete, 19

17493 - Vilajuiga (Alt Empordà)

Tel. 972 530 367 / Fax.

localizar en Google Maps

Descripció de l'empresa


Visual 13 es dedica al sector de la producció audiovisual des de 2006 produint continguts audiovisuals per a la televisió, cinema, Internet i noves plataformes de difusió i oferint solucions de comunicació audiovisual per a empreses i institucions. Visual 13 ocupa una posició única en el mercat i la seva competència es troba més enllà dels límits de l’Alt Empordà, ja que és l’única empresa de les seves característiques a la comarca.

 

Principals actuacions de RSE

 

 

 • Elaboració d’un pla estratègic de l’empresa on es defineixin la missió, visió i objectius a curt i llarg termini de les diferents activitats i les prioritats que s’estableixen. Formalització de les reunions realitzades amb aquelles decisions estratègiques preses.
 • Incloure en l’estratègia un anàlisi de la competència, els seus punts forts i febles i la posició de Visual 13 en relació als competidors.
 • Definir uns criteris per la recerca i confeccionar una base de dades de les fonts de recerca en noves tendències, tecnologies i processos i documentar les tasques de recerca.
 • Disseny i construcció de les eines de comunicació 2.0 per la promoció de l’Espai Armengol i posicionament a la xarxa.
 • Instal·lació dels llums exteriors reduint l’impacte amb apantallaments o altres mesures per dirigir el flux de llum.
 • Creació d'un decàleg de bones pràctiques  en eficiència i estalvi energètic a l’oficina: aprofitar la llum natural, bombetes o fluorescents de baix consum, instal·lació de temporitzadors, pantalles d’ordinador apagades, etc.
 • Emprar l’Espai Armengol per dur a terme xerrades, exposicions, trobades per la conservació del patrimoni natural i cultural.
 • Anàlisi de les necessitats de formació: avaluar les  necessitats de formació, recerca de les ofertes de cursos, i considerar el fet de destinar un fons per a formació en diferents àmbits.
 • Adequar el funcionament de l’empresa a allò previst en la Llei de Protecció de dades 15/99 que li sigui d’aplicació.
 • Crear l’oferta al poble de l’Espai Armengol, definir els objectius que es pretenen amb les visites i sessions formatives, dissenyar els continguts i planificar la difusió de l’oferta a escoles i altres entitats, col·laboracions en actes socials, culturals o solidaris, etc.
 • Establir les condicions de col·laboració amb les universitats catalanes i centres formatius de grau superior, així com també les escoles de la zona a les quals s'adreçarà una part de l'oferta formativa (UPF, URL, UB i ERAM- Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia).
 • Definició d’un qüestionari d’avaluació de satisfacció dels clients, alhora que recollir punts de millora per projectes futurs.
 • Conèixer a nivell legal el funcionament dels drets d’imatge per aclarir les possibilitats d’utilització d’aquest material amb o sense consentiment del client.

 

http/ www.visual13.com

 

 

"Este proyecto está representando un paso importante para la consolidación de políticas responsables en nuestra empresa,en términos económicos,sociales y ambientales.Es un proyecto ambicioso.Estamos muy satisfechos con los resultados que estamos cumpliendo"

Marta Puigsegur
Directora VISUAL13

<< Volver al listado
contacto
ombra

Gestión Sostenible Rural Copyright © 2010